Tidigare uppdrag

Exempel på översättningar jag har gjort är års- och kvartalsrapporter, manualer, webbkataloger, utbildningsmaterial och frågeformulär.

Sedan 2010 har jag varit en av översättarna av Guinness rekordbok, som ges ut en gång per år.

Undertextningsuppdrag inkluderar uppdragsgivare som Netflix, TV4, MTV, Comedy Central och Nickelodeon. Uppdragen har varit långfilmer till biograf och DVD, tv-serier, dokumentärer, och intern material för företag, bland annat.

Svensktextning jag har gjort är bland annat distanskurser för universitet, intern och extern information för Arbetsförmedlingen samt utbildningsmaterial för grundskolan.